Rok 75-lecia Zespołu Szkół w Radoczy - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Rok 75-lecia Zespołu Szkół w Radoczy

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
Rok 75-lecia Zespołu Szkół w Radoczy

Ślubowanie klas pierwszych, Święto Radoczańskiego Jabłecznika, Międzypokoleniowy Turniej Piłki
Siatkowej, warsztaty modelowania i projektowania robotów, wernisaż absolwentki szkoły, występ
zespołu wokalnego, prezentacja kierunków nauczania oraz grillowanie i degustacja potraw…
Tak w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy w dniach
15 i 16 października świętowano 75 lat istnienia szkoły, powstałej w 1946 roku jako Dwuletnia Średnia
Szkoła Rolnicza w pozostałości po majątku ziemskim.

W piątek, 15 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły
w obecności Dyrekcji, Wychowawców oraz starszych kolegów. Podczas aktu ślubowania zobowiązali
się m.in. do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły, rozwijania swoich
możliwości intelektualnych, dbania o pozytywny wizerunek szkoły i godnego jej reprezentowania,
a także do przestrzegania zasad zachowania godnego ucznia.

Następnego dnia odbył się Piknik „Rodzina Szkołą Silna”, w którym mogli uczestniczyć również
uczniowie klas ósmych szkół podstawowych wraz z rodzicami. Dzięki „Przewodnikowi po pikniku”,
przybyli goście mogli bez problemu skorzystać ze wszystkich atrakcji, jakie w tym dniu przygotowali
organizatorzy. Uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali swoje kierunki kształcenia (technikum
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum logistyki,
technikum grafiki i poligrafii cyfrowej, a także branżowe szkoły pierwszego stopnia w zawodach
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kierowca mechanik), a ciekawym punktem
programu było spotkanie z panem Przemysławem Trzopem - specjalistą do spraw systemów sterowania
i oprogramowania przemysłowego firmy Astor, z którym promowano nowy kierunek – technik
robotyki - propozycję dla absolwentów szkół podstawowych od 2022 roku.

Podczas pikniku swoje prace wystawiła absolwentka szkoły pani Agata Kurnik-Mamcarczyk, w której
twórczości dominują pejzaże z nutą romantyzmu wykonane głównie akwarelą. Można było również
podziwiać prace jej córki Zosi Kwarciak, uczennicy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej.
W Międzypokoleniowym Turnieju Piłki Siatkowej rywalizowali byli, jak i obecni reprezentanci LKS
„ORKAN”, a także absolwenci ZS CKU w Radoczy i sympatycy klubu, gdzie po zaciętym, stojącym
na wysokim poziomie turnieju wyłoniono zwycięskie drużyny:
1 miejsce: Fire Team
2 miejsce: Piątka
3 miejsce: Orkan
4 miejsce: Nauczyciele i Przyjaciele

Każdy mógł też posmakować licznych „radoczańskich smakołyków” przygotowanych przez uczniów
klas żywieniowych. Nie mogło oczywiście zabraknąć produktu lokalnego - Radoczańskiego
Jabłecznika, a czas umilał występ szkolnego zespołu wokalnego.


ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści