Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

NASZA SZKOŁA bierze udział w projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców inauczycieli,
dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem
z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.
Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny
i społeczny całej społeczności szkolnej.
W ramach projektu w naszej szkole organizowane są badania ankietowe
„MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POLSCE”.

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo
1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach
wynikających z ich nadużywania.
2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w proces edukacji.
3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych
zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
6. Nauka kompetencji przyszłości.
7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.


Jakich rezultatów się spodziewamy:
1. Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi
uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii
opartego o rzetelną wiedzę.
3. W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
4. Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć
z uczniami.
5. Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz
realizuje działania profilaktyczne.
6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
7. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również
kompetencje miękkich.
8. Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans
alternatywy dla świata cyfrowego.
9. Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz
lokalnej społeczności.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści